Chrzty

Sakramentu chrztu w naszej parafii udziela się w niedzielę podczas Mszy Św. o 1030.


Rodzice mają obowiązek zatroszczyć się, aby ich dziecko zostało ochrzczone w pierwszych tygodniach po urodzeniu!


Rodzice zapisując dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej:

  • Przynoszą świadectwo urodzenia dziecka.
  • Przynoszą świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa. (Jeżeli ślub był zawarty poza parafią).
  • Podają imię dziecka. (Przy wyborze imienia rodzice powinni kierować się nie modą, ale by było to imię związane ze świętym, aby dziecko miało patrona, orędownika w niebie).
  • Podają imiona i nazwiska chrzestnych. (Chrzestnym może być człowiek: ochrzczony, bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą, wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Chrzestni z poza parafii przynoszą przed chrztem zaświadczenia ze swoich parafii).